Zmiana terminu zajęć dla grupy II (Szczecinek)

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż ostatnie zajęcia z IT dla grupy II (Szczecinek) z dnia 24.01.2018 r. zostają przeniesione na 25.01.2018 r. (godz. 8:30 – 15:45). Zajęcia będą odbywać się w Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA, ul. Adama Mickiewicza 2, Szczecinek.

W załączniku znajduje się zaktualizowany harmonogram zajęć dla grupy II.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza

Zmiana terminu zajęć dla grupy I (Szczecin)

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż ostatnie zajęcia z IT dla grupy I (Szczecin) z dnia 19.01.2018 r. zostają przeniesione na 24.01.2018 r. (godz. 8:30 – 15:45). Zajęcia będą odbywać się w Biurowcu „Ornament”, ul. Dąbrowskiego 38, Szczecin (I piętro).

W załączniku znajduje się zaktualizowany harmonogram zajęć dla grupy I.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza

Zmiana terminu zajęć dla grupy III (Szczecinek)

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż zajęcia z języka angielskiego dla grupy III (Szczecinek) z dnia 19.01.2018 r. zostają przeniesione na 17.01.2018 r. (godz. 8:30 – 15:45). Zajęcia będą odbywać się w Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA, ul. Adama Mickiewicza 2, Szczecinek.

W załączniku znajduje się zaktualizowany harmonogram zajęć dla grupy III.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza

Aktualizacja regulaminu rekrutacji

Szanowni Państwo,
informujemy o zmianie regulaminu rekrutacji

§5 ust.8

Uczestnikom projektu biorącym udział w kursie zawodowym przysługuje stypendium szkoleniowe, o którym mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 72 ust. 1 pkt.1. (w projekcie za szkolenie trwające 200godz. to kwota 1328 zł [z kosztami pracownika i pracodawcy] pomniejszona o obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).)

Biuro nieczynne dnia 27.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dnia 27.12.2017 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Przepraszamy za niedogodności.

 

Pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 19.12.2017 r. zakończył się nabór do projektu.

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone formularze.

 

Pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 19.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA osób zakwalifikowanych do projektu „Deficyty na profity II” realizowanego w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi drogą mailową i SMS-em.

 

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

 

Pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Nabór do projektu przedłużony do 20.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż nabór do projektu został przedłużony do 20.12.2017 r.

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 27.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA osób zakwalifikowanych do  projektu „Deficyty na profity II” realizowanego w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Osoby, znajdujące się na LIŚCIE REZERWOWEJ na kurs Pracownik biurowy (Grupa III), zostają zakwalifikowane do naboru uzupełniającego, który został przedłużony do 20 grudnia 2017 r. Osoby te zostaną poinformowane o wynikach naboru i jego przedłużeniu.

Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi drogą mailową i SMS-em.

 

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

 

Pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Aktualizacja Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż aktualizacji uległ zapis § 4 ust. 3 REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Deficyty na profity II”
nowe zapisy nabrały brzmienia:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od 01 września do 23 listopada 2017 r., (…) Projektodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji – informacja o terminie zostanie opublikowana na stronie projektu www.kwalifikacje.zgd.com.pl