Wprowadzone przez Klaudia Rzeczkowska

Aktualizacja regulaminu rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie regulaminu rekrutacji §5 ust.8 Uczestnikom projektu biorącym udział w kursie zawodowym przysługuje stypendium szkoleniowe, o którym mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 72 ust. 1 pkt.1. (w projekcie za szkolenie trwające 200godz. to kwota 1328 zł [z kosztami pracownika i pracodawcy] pomniejszona o obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art.… Czytaj więcej Aktualizacja regulaminu rekrutacji

Aktualizacja Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż aktualizacji uległ zapis § 4 ust. 3 REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Deficyty na profity II” nowe zapisy nabrały brzmienia: „Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od 01 września do 23 listopada 2017 r., (…) Projektodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji – informacja o terminie zostanie opublikowana na stronie projektu www.kwalifikacje.zgd.com.pl„